İsteğe Bağlı Sigorta

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir?

İsteğe Bağlı Sigorta ya da sigortalılık 2007 itibari ile Türkiye – AB uyum çerçevesinde herkesin sigorta kapsamı altına alınması amacı ile başlatılan bir uygulamadır. Bu kapsamda her bireyin sigorta kapsamı içerisine alınması ve isteğe bağlı sigortaya geçebilmesi için 1080 gün işyeri priminin yatırılması şartı ortadan kaldırılmıştır. Bu koşulun kaldırılması sonrasında sosyal güvence kapsamına girmek isteyen serbest meslek sahibi olan geçici işçilere İsteğe Bağlı Sigorta kolaylığı sunulmuş olmaktadır.

Kimler İsteğe Bağlı Sigortaya Başvurabilir?

İsteğe Bağlı Sigorta başvuruları ilk defa isteğe bağlı sigortalılık işlemi yaptıracak olanlar için değişiklik göstermektedir. Ülke içerisinde ikamet edenler ile ülkede ikamet ederken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış olan ülkelerdeki vatandaşlardan,

  • 18 yaşını dolduran kişiler
  • Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar
  • Bir kurumda sigortalı olarak çalışırken ay içinde 30 günden daha az çalışan veya tam gün çalışmayanlar
  • Sigortalı olmaları nedeni ile ülkede sosyal güvenlik kanununu çerçevesinde malüllük ve yaşlılık ödeneği almayanlar
  • İsteğe Bağlı Sigorta kanununun yürürlüğe girmesinden önce sigortalılığı devam edenler herhangi bir işlem yapmadan

isteğe bağlı sigortalılık başvuruları yapabilirler.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsteğe bağlı sigortalılık başvuru işlemleri ilk defa başvuru yapanlar ve tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler şeklinde değişiklik göstermektedir.

İlk defa İsteğe Bağlı Sigorta yaptırmak isteyenler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde bulunan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile birlikte ikametgah senetlerini bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezlerine beyan etmeleri gerekmektedir.

Kanunun yürürlüğünden önce isteğe bağlı sigortası bulunanların tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak istemesi halinde müracaatlarını yalnızca talep dilekçesi ile beyan etmeleri yeterlidir.

İsteğe bağlı iştirakçilik başvuruları ise; Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye / Ankara adreslerine yapmaları gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

İsteğe Bağlı Sigorta Primi prime esas olan kazancın alt ve üst sınırı arasında, sigortalı kişi tarafından belirlenmiş olan prime esas aylık kazancın %32’si oranındadır. Bu prim oranının %20’si malüllük yani yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsamakta %12’si ise genel sağlık sigortasına kalan prim oranıdır.

İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belirli bir süre prim ödenmemesi halinde sigortalılık geçmiş dönemlerde kaldırılmaktadır. Ancak bu uygulamaya son verilmiştir. Ait olunan ayın primlerini en geç 12 ay içerisinde ödemeyen sigortalı bireyin o aya ait primlerini ödeme imkanı olmamakta; 12 ay geçikme olmadıkça diğer aylara ait primlerin gecikme zammı ile ödenmesi imkanı sunulmaktadır. Talep ya da ölüm dışında kalan bir bir durumda isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmamaktadır.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nasıl Sonlanır?

İsteğe Bağlı Sigorta sonlandırma ya da sonuçlandırma durumları bazı durumlarda gerçekleşmektedir.

  • İsteğe bağlı sigortalılığın birey tarafından sona erdirilmesine ilişkin talebi bulunanlar için; ödenen primin son gününü takip eden günde
  • Aylık talebi olan bireylerin aylığa hak kazandıkları andan itibaren talepleri ile
  • Ölen sigortalı kişinin ölüm tarihi itibari ile

isteğe bağlı sigorta sona ermektedir.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.