İşsizlik Maaşı İçin Gereken Evraklar

İşsizlik Maaşı için Gerekli Belgeler

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal devlet anlayışıyla kendi isteği ve talebi işten çıkarılmış ya da çıkmış olan işçilere işsizlik ödeneği ayırmaktadır. Çalışanın kişilerin işten çıkarılması durumunda işçinin tekrar iş bulma süresine kadar olan bu süreç için devlet belirlemiş olduğu kriterler ve koşullar doğrultusunda düzenli işsizlik maaşı ödeneği uygulamasından yararlanmasına olanak sunmaktadır. Bu ödenekten yararlanmak için de İşsizlik Maaşı İçin Gereken Evraklar ile İşkur’a bildirimde bulunulması istenmektedir.

İşsizlik Maaşı Ödeneği Alma Şartları

İşten çıkarılan işsiz kişinin işsizlik ödeneğine hak kazanması için çıkarılmış olduğu iş yerinden iş kanunu içerisinde belirtilen haklı sebepler içerisinde olmayan bir gerekçeyle çıkarılmış olma şartı aranmaktadır. Çıkarılmış olunan iş yerinden evlilik, istifa ve emeklilik gibi sebepler ile işten ayrılma veya çalışan kişiden doğan herhangi bir probleme dayalı işten çıkarılma durumu söz konusu olması halinde işsizlik ödeneğinden yararlanmak mümkün değildir. 

İşverenlerin çalışan kişiyi işten çıkarması halinde işverenler, hizmet akdinin sonlandırıldığını beyan eden sigortalı işsiz kişinin hizmet akdinin sona ermiş olduğunu ifade eden İşten Ayrılma Bildirgesini hizmet akdinin sonlandırıldığı tarih itibariyle 15 iş günü içinde üç nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur. Düzenlenen bu bildirge iş yerinin bulunduğu bölgedeki İş-Kur’a ibraz edilmesi gerekmektedir. Düzenlenen nüshaların bir tanesinin işsize verilmesi ve diğer nüshanın iş yerinde saklanması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen bütün koşulların yerine getirilmesi halinde kişi işsizlik maaşı ödeneği almaya hak kazanmış olmaktadır. Ancak işsizlik maaşı ödeneğinden yararlanabilmek için işsizin İşsizlik Maaşı İçin Gereken Evraklar ile beyanda bulunması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı İçin Gerekli Belgeler

İşsizlik Maaşı için Gereken Evraklar tamamlandıktan sonra ise İş-Kur’a beyan edilerek işsizlik maaşı ödeneğinden hak kazanılmaktadır. İşsizlik maaşı için gerekli belgeleri ise aşağıda yer almaktadır. 

  • İşsiz kimsenin kimliği yoksa fotokopisi
  • İşveren tarafından düzenlenmiş olan İşten Ayrılma Bildirgesi
  • İşsizlik Maaşı Dilekçesi

Bu evrakların tamamlanması ile hizmet akdinin sona erdiği tarih itibariyle 30 gün içinde İş-Kur’a işsizlik ödeneği alabilmek için bizzat işsiz tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. 

Başvurunun www.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılması halinde İşsizlik Maaşı için Gerekli Evraklar ile yine İşKur birimine şahsen gelerek bildirilmesi istenmektedir. Aksi halde 30 gün içerisinde başvuru yapılmaması başvuruda geciken sürenin toplam hak sahipliği süresinden düşmesine neden olmaktadır.

İşsizlik maaşı işten çıkarılmış olan sigortalı işsiz kişinin, İşsizlik Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’deki 2. 3. ve 5. maddesinde açıklanmış olan tüm şartlara uyumlu olması gerekmektedir. Bu şartlara uyumlu olunması halinde hizmet akdinin fesh edildiği tarih itibariyle hesaplanmaktadır. İlk işsizlik maaşı ödeneğinin alınması, ödeneğin alınmasına hak kazanıldığı tarihi izlenmekte olan her ayın sonunda İş-Kur tarafınca kişinin banka hesabına yatırılmaktadır. 

İşsizlik Ödeneği Sigorta Süreleri

İşsizlik maaşı ödeneği için sigorta süreleri; 

  • 600 gün sigorta pirimi yatmış kişiler 6 ay (180 gün)
  • 900 gün sigorta pirimi yatmış kişiler 8 ay (240 gün)
  • 1080 gün sigorta pirimi yatmış kişiler 10 ay (300 gün) 

Ayrıca 5510 sayılı kanun içerisinde yer alan maddelere göre işsizlik maaşı alan işsizler genel sağlık sigortasından faydalanmaya devam etmektedir. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğu kişilerin her biri de genel sağlık sigortası kapsamında bulunmaktadır. 

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.