İşsizlik Maaşı Şartları 2021

İŞKUR İşsizlik Maaşı Şartları

Bireylerin belirli kuruluşlarda çalışma ve işçi sınıfında yer alması birçok ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Farklı alanlarda yapılan işler ile ön plana çıkanlar daima hizmetleriyle devlet tarafından koruma altına alınmaktadırlar. Öncelikle SGK hizmeti güvencesinde bulunan işçiler birçok alanda çalışırken iş verenlerin yatırdıkları prim sonucu emeklilikleri için prim gün sayısı çerçevesinde yatırım yapmış olmaktadırlar.

Tüm bunların yanı sıra ülkenin işsizlik oranları düşünüldüğünde iş bulmanın özellikle pandemi ile birlikte gibi kolay bir durum olmadığı gözlemlenmektedir. Pandeminin de etkisi ile işsizlik oranlarının ve SGK’lı çalışan kişi sayısının oranları baz alındığında pek çok kişi tarafından İşsizlik Maaşı Şartları 2021 konu başlığı dikkat çekmektedir.

SGK’lı çalışan kişinin işten çıkarılması halinde devletin çalışan kişiye sunmuş oludğu pek çok avantaj ve hak sahiplikleri bulunmaktadır. Bu avantajlar ve hak sahiplikleri içerisinde işsizlik maaşı bulunmaktadır. İşsizlik maaşı SGK’lı işsiz kişinin iş bulana kadar ekonomik açıdan rahat etmesini hedefleyen bir ödenektir. Devlet, kendisine hizmet eden bireyler için işten çıkarılmaları durumunda işsizlik maaşı ile bireylere destek sağlayarak geçinmelerine yardımcı olmaktadır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Verilir?

İşsizlik maaşı alma şartları pek çok unsuru içerisinde barındırmaktadır. Öncelikle SGK’lı kişinin işten çıkarılmış olması gerekmektedir. Kişinin kendi istifası sonucunda işsizlik maaşı alınamamaktadır. İşten çıkarılma ile birlikte tazminat ve işsizlik maaşı SGK’lı işsize belirli süre içerisinde verilmektedir.

İşsizlik maaşı ödeneği işsiz kişinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile verilmektedir. Bu amaçla düzenli olarak her ay işsiz kişinin hesabına yatırılmaktadır. İşsizlik maaşı ödeneğinden yararlanma süresinin dolması ile birlikte maaş kesilmektedir. İşsizlik maaşı alma süresi kişinin yeni iş bulması için uygun görülen süredir.

İşsizlik Maaşı Koşulları

İşsizlik Maaşı Şartları 2021 koşulları içerisinde yer alan en önemli husus ise işsizlik maaşının alınabilmesi için kişinin işveren tarafından kovulmuş olması gerekmektedir. Bunun dışında iş yerinin kapanması veya sözleşmeli olarak çalışan kişinin iş sözleşmesinin bitmesi ile işten çıkarılmış olması istenmektedir. 

Bu unsurların dışında sendikalı olunması, sendikalılar birliği kurulması, ırk, cinsiyet, renk, medeni hal, aile durumları gibi nedenlerden işten çıkarılma işsizlik maaşı alınmasına engel teşkil etmektedir. İşsizlik maaşı alınmasına engel olacak bir diğer etken ise hamilelik ve iş yerine yapılan devamsızlıklardır. işverenin SGK’lı çalışan kişiyi haklı yere çıkardığı durumlarda işsizlik maaşı ödeneğinden yararlanılamamaktadır. 

İşsizlik Maaşı Şartları 2021 konu başlığında ele alınacak bir diğer konu ise askerliktir. Vatani görevini tamamlamak için askere gidilmesi halinde SGK’lı çalışan bir kimse işsizlik maaşı alma hakkına sahiptir. Ayrıca askerlik bitiminde de İŞKUR’a müracaat ederek askerlikten önce kalan işsizlik maaşı ödeneğini alma hakkına sahiptir.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.