Otomatik Katılım Sistemi

Otomatik BES

Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES, aktif çalışma hayatındaki ekonomik düzeyin ve rahatlığın emeklilk döneminde de sürdürülebilmesini amaçşlayan ve aktif çalışma hayatı boyunca birikim yapılmasını sağlayan bir yatırım aracıdır. Zorunlu Sosyal Güvenlik Sistemi’ne ek olarak tamamlayıcı niteliğindeki bu yatırım aracı, emeklilik gelirine ek bir gelir elde edilmesini sağlayan özel bir emeklilik sistemi olarak da ifade edilebilmektedir.

Bireylerin çalışma hayatı boyunca yapmış olduğu yatırım sonucunda ikinci bir emeklilik hakkı elde etmesini sağlayan bu sistem, emeklilik dönemindeki bireysel tasarruflar için çeşitli seçenekler ve avantajlar sunarken gönüllülük esası ile katılımcıları kabul etmektedir.

Başka bir yatırım aracında bulnmayan %25 oranındaki devlet katkısı ile ayrıcalıklı ek bir birikim elde edilmesine olanak sunan BES, gönülüllük esasına dayalı bir sistem olmasına ek olarak işyeri bazlı bir emeklilik sistemi ile de çalışmaktadır.

Otomatik Katılım Sistemi ya da Otomatik BES olarak adlandırılan bu sistemde bireysel emeklilik sistemi ile aynı işleyiş prosedürüne sahip ve %25 devlet katkısı seçeneği bulunan bir destektir.

Otomatik Katılım Sistemi Nedir?

Otomatik Katılım Sistemi yani OKS 45 yaşını doldurmamış 4A’lı Sosyal Sigortalar Kurumu çalışanı ile 4C’li Emekli Sandığı çalışanlarının veya yeni işe başlayanların çalışmış oldukları kurum ve şirketler aracılığı ile otomatik olarak bireysel emeklilik sistemi yani BES’e katılmalarına olanak sunulan bir yatırım ve tasarruf sistemi olarak ifade edilebilmektedir.

İş yerlerinin otomatik katılım ile çalışanlarının aktif çalışma döneminde sahip oldukları standartlarını emeklilikte de koruyabilmelerine destek olduğu bu  sistem; iş ortaklarına getirecek olduğu yükümlülükleri asgari düzeye indirmeyi hedeflemektedir.

İşverenlerin OKS Yükümlülükleri Nelerdir?

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekliği Sandığı çalışanlarının veya yeni işe başlayanların çalışmakta oldukları kurum ve şirketlerin işveren olarak OKS kapsamında yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde yasalar çerçevesinde para cezası uygulanmaktadır.

İş verenlerin iş yerinin otomatik katılım sistemine dahil olması gereken tarihleri bilmesi gerekmektedir. İş yeri bazlı bir emeklilik sistemi olduğu için çalışanlar için en uygun ve ideal bireysel emeklilik şirketi ile anlaşma yapması önemlidir. BES sistemine dahil olma kriterlerine uyan (45 yaşını doldurmamış SSK ve Emekli Sandığı çalışanları ya da işe yeni başlayanlar) çalışanların tespit edilmesi ve emeklilik planına dahil edilmesi zorunludur. Daha sonrasında her çalışanın ödeyecek olduğu katkı payı ve fon tercihleri anlaşma yapılan BES şirketine bildirilmelidir. Katkı payı tutarları emeklilik sözleşmesi içeriğinde belirtilen BES şirketine aktarılmalıdır.

OKS Katkı Payı Ne Kadardır?

Şirket esaslı bir emeklilik sistemi olan BES için düzenli olarak katkı yapı ödenmektedir. Bu tutar prime esas kazanç ya da emeklilik keseneği esasına göre hesaplanarak aylığın %3’üne karşılık gelmektedir. Bu %3’lük tutar her ay düzenli olarak OKS katkı payı olarak ödenmektedir. Asgari ücretle çalışmakta olan bir işçinin 2.943 TL olan brüt ücreti üzerinden 88 TL katkı yapı bulunmaktadır. Emekliliğe hak kazanılması ile birlikte daha yüksek emeklilik birimi elde etmek isteyen çalışanlar daha yüksek tutarlarda OKS katkı payı ödemeyi talep ederlerse bildirmeleri gerekmektedir.

OKS Avantajları ve Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Sistemi ve OKS devlet tarafından desteklenen bir yatırım ve tasarruf aracıdır. Çalışanların sisteme girmesini takip eden ikinci ayın sonunda ise 1.000 TL devlet katkısı ilave edilmektedir. Yatırılan her bir katkı payına %25 oranında devlet katkısı ilave edilirken 10 yıl süreli gelir sigortası ile düzenli maaş alınarak kullanılması halinde birikimlerin %5’i karşılığında da ek devlet katkısı elde edilmektedir.

OKS Sözleşmesi ve Cayma Hakkı

Çalışan adına yapılan Otomatik Katılım Sistemi sözleşmesi sonrasında herhangi bir şekilde giriş aidatı alınmamaktadır. Ödenen katkı payları üzerinden de gider kesintisi yapılmamaktadır. Anlaşma şirketlerine bağlı olarak cayma ve ara verme imkanları da bulunmaktadır.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.