IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredileri

IPARD Hibe Kredileri

Ortak Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikası çerçevesinde tarımsal faaliyetlerde sürdürülebilir kalkınmayı oluşturmak ve bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin AB standartlarında olmalarını sağlayabilmek amacı ile IPARD programı oluşturulmuştur. IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacı ile geliştirilen bir program olup; “Katılım Öncesi Yardım Aracı”nın Kırsal Kalkınma bileşeni olarak ifade edilmektedir.

IPARD Destekleri AB’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve diğer ilgili politikalarının uygulanması ve yönetilmesi için uyum hazırlıklarını ve uyumla ilişkili politika geliştirilmesini desteklemek amacı ile verilmektedir. Bu destekler Avrupa komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmekte olup, destek programları yani IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredileri adı altında uygulanmaktadır.

IPARD Proje Kredisi Nedir?

IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredileri Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülmektedir. Bu program kapsamında tarımsal ve kırsal kalkınmayı destekleyici nitelikteki projeler seçilerek proje miktarının %50’si – %65’i oranında hibe desteği ile yatırım yapılmasına olanak sunulmaktadır.

IPARD projesinin bir kısmı ya da proje tutarının tümü banka kredisi ile finanse edilebilmektedir. Bu amaçla verilen IPARD Proje Kredisi ya da IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredileri bu projelere verilen devlet desteğinden yararlanmak isteyenlere sunulmaktadır. Hibe ödemeli 12 ay vadeli veya yatırım amacı ile 60 ay vade seçenekleri ile sunulan bir kredi türü olan IPARD proje kredisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanmaktadır.

IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredisi Veren Bankalar

IPARD Proje Kredisi aracılığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından finansa edilen destekten yararlanarak yatırım tutarlarının bir kısmı ya da tümü kredi ile sağlanabilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı olan IPA’nın kırsal kalkınma bileşeni çerçevesinde uygulamış olduğu yatırımlardaki hibe destekleri ve IPARD Hibe Destekli Yatırım Kredileri ülkemizde bir takım kamu bankaları tarafından sunulmaktadır. Bu bankalar İçerisinde pek çok özel ve kamu bankası bulunmaktadır.

TKDK ile aşağıda belirtilen bankalar arasında IPARD Programı protokolü imzalanmıştır. Bu bankalara projesini gerçekleştirmek için kredi niyet mektubunu ileterek detaylı bilgi alabilmektedirler. Kredi koşulları ve detayları hakkında söz konusu bankaların herhangi bir şubesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.