Hibe Hayvancılık Kredisi

Hibe Hayvancılık Kredisi Alma

Hayvancılık sektörü içerisinde çalışan kişiler maddi ve finansal ihtiyaçlarından ötürü bu sektör içerisinde yer almaktan kaçınmaktadır. Hayvancılık sektörüne yapılan yatırımların ve çalışanların sayısının azalması ile devlet bu sayının artmasını hedefleyerek maddi destek imkanı sunmaktadır. Bu kapsamda sunmuş olduğu Hibe Hayvancılık Kredisi kullanmalarına ve bu sektör içerisinde kalmalarına olanak sunmaktadır. Hayvancılık sektörü içerisinde olan ya da bu sektör ile ilgili projeleri bulunan kişilerin sermaye eksikliklerinden dolayı atılımda bulunmaması halinde bu kredi seçeneğinden faydalanması hedeflenmektedir. 

Hibe Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

Hayvancılık kredisi hibe kredileri programı dahilinde desteklenmektedir. Hibe kredilerinden faydalanabilmek için bir takım yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bu kredi seçeneğinden yararlanabilmek için de Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında bulunan Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Kilis, Gaziantep, Siirt, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa, Doğu Anadolu Projesi kapsamında bulunan Ağrı, Bingöl, Ardahan, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Erzurum, Kars, Iğdır, Muş, Malatya, Van, Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane illerinden birinde hayvancılık yapılması zorunlu tutulmaktadır.

Hibe Hayvancılık Kredisi Oranları

Yukarıda belirtilmekte olan illerden herhangi bir tanesinde hayvancılık yatırımı yapmak istenildiğinde Hibe Hayvancılık Kredisi almak mümkündür. Aşağıda yer alan liste içerisinde de hibe hayvancılık kredisi kullanmak isteyen kişilerin ihtiyaçlarına karşılık olan hibe oranları yazmaktadır. 

  • İnşaat (Yeni Yatırım): Hibe Oranı %30
  • Hayvan Alımı (Damızlık gebe düve): %40
  • Makine Alımı (Süt sağım üniteleri ya da soğutma tankları): %40

Hayvancılık yatırımlarında alt hayvan sınıfları 50 baş, üst hayvan sınıfları da 300 baş hayvan limitlerindedir. İşletme kapasitesinin maksimum 300 baştan daha büyük olabilmesi için gerçek ve tüzel kişi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bu koşullar kapsamında da 300 baş hayvan üst sınırına kadar olan tüm limitlerden yararlanarak Hibe Hayvancılık Kredisi desteğinden yararlanmak mümkündür. 

Hibe Hayvancılık Kredisi Başvuruları

Hayvancılık hibe kredisi başvuruları için kişilerin Bakanlık İl Müdürlükleri’ne her ayın 1 – 15 tarihleri arasında başvuruda bulunması gerekmektedir. Bakanlık İl Müdürlükleri yapmış oldukları incelemeler sonrasında uygun gördükleri başvurular için kaynak planlaması yapmaktadır. Daha sonrasında da Genel Müdürlükçe ilan edilmektedir. Bu süreç içerisinde başvurular kabul edilmemektedir. İlan edilen süre sonrasında genel müdürlük tarafından il müdürlüğüne yazı ile bilgi aktarımı yapmaktadır.

Kimler Hibe Hayvancılık Kredisi Alamaz?

Hibe Hayvancılık Kredisi yararlanma koşullarının yanı sıra bir takım kişiler bu kredi seçeneğinden kesinlikle yararlanma hakkına sahip değillerdir. Bu kişiler; kamu kurum ve kuruluşları, bu kuruluşların vakıfları, birlikleri ve benzeri teşekkülleri ile bunların içerisinde bulunduğu ortaklıkları, vadesi geçmiş olan vergi borcu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olan kişiler ve 5488 sayılı Tarım Kanunu içerisinde yer alan 23. madde hükümleri uygulananlardır.

Ayrıca iflas etmiş ya da tasfiye edilmiş, ilişkileri mahkeme tarafından yönetilmiş, kredi veren kişilere anlaşma yapmış, işletme faaliyetlerini askıya alınmış ve bu konular ile ilgili işlemlere tabi olmuş ya da ulusal yasa ve düzenlemeler ile benzer bir durumdan kaynaklanan konumlarda olan kişiler de yararlanamamaktadır. Temyiz yolu kapalı suçlardan hüküm giymiş olanlar, desteklenmeye ilişkin konular ile ilgili olan herhangi bir araç ile kanıtlanmış ağır iş kazası suiistimal suçlusu olan kişiler, destekleme prosedürü ile ilgili olarak şahsi yükümlülüklerini yerine getirmeme hususunda ciddi bir ihlâl içerisinde bulundukları ilân edilen kişiler hibe hayvancılık kredisinden kesinlikle yararlanamamaktadırlar. 

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.