SGK Evlenme Ödeneği

Evlenme Ödeneği – Çeyiz Parası

Çeyiz parası ya da SGK Evlenme Ödeneği devlet tarafından 1 defaya mahsus olarak verilen destektir. 2008 tarihinden itibaren verilen bu ödenek kız çocuklarına özgü verilmekte olup, ölüm yardımı olarak da adlandırılabilmektedir.

Ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarının evlenmesi halinde aylıklarının kesilmesi sonrasında verilen çeyiz parasıdır. Kız çocuklarının almış oldukları ölüm geliri ya da aylıkları evlilik tarihini izleyen dönemin başından itibaren durdurulmaktadır. Gelirin ve aylıkların durdurulmuş olduğu tarih itibari ile de 2 yıl süre sonrasında kesilmektedir. Bu evlilik sonrasında evlilik tarihindeki gelir ya da aylık tutarının 2 yıllık toplamı ise SGK Evlenme Ödeneği olarak kız çocuklarına verilmektedir.

Evlenme Ödeneği İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Ölüm geliri ya da aylığı alan hak sahibi kız çocuklarının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na ya da bağlı bulunan il müdürlüğü veyahut sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Kamu grevlisi olan hak sahipleri ise dilekçe ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir.

Evlenme Ödeneği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Başvuru esnasında kimlik, evlilik cüzdanı ve kurumca belirlenmiş olan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi talep edilmektedir. Bu belgeler ile birlikte başvuru merkezlerinden işlem yapılabilmektedir.

SGK Evlenme Ödeneği Nasıl Alınır?

SGK Evlenme Ödeneği ve yardımından yararlanabilmek için ölüm geliri ya da aylığı alan hak sahibi kız çocuklarının evlilik akdinin gerçekleşmesi ile birlikte bir dilekçe yardımı ile müracaat etmesi gerekmektedir. Evlilik sonrasında evlenme durumu ve tarihi nüfus kütüğüne işlenmemiş ise dilekçeye ek olarak evlilik cüzdanının da kuruma beyan edilmesi istenmektedir. İlgili belgelerin kuruma beyan edilmesinin ardından evlenme ödeneği ile ilgili işlemler başlatılmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra evlenme ödeneği alan hak sahibi kız çocuklarının boşanmaları halinde bu kişilere hak sahipliği ile doğan ölüm yardımı ve aylıkları tekrar bağlanmaktadır. Ancak hak sahibi kız çocuklarının evlenme ödeneğini aldıkları tarihten sonra iki yıl içerisinde boşanması halinde bu iki yıllık süre zarfı içerisinde gelir ya da aylıkları bağlanmamaktadır. İki yıllık sürenin toplamını çeyiz yardımı olarak aldıkları için iki yıllık sürenin dolmasının ardından tekrar hak kazanarak ölüm geliri ve aylığı almaya devam etmektedirler.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.