Kredi Notu Neden Düşer?

Kredi Notu Hangi Durumlarda Düşer?

Tüketicilerin finansal faaliyetleri ve yaşantıları arasında sıklıkla duyulmaya başlayan kredi notu konusu yoğun bir şekilde tüketicilerin ilgisini çekmektedir. Bankalara ve finansal kuruluşlara yapılmakta olan kredi ve kredi kartı başvurularında ilk olarak kredi notu sorgulanmaktadır. Sorgulama sonrasında elde edilen kredi notu bilgisi ile kişilerin başvurularına yanıt verecek olan banka yetkilileri bu kredi notunu genel müdürlüğe bildirerek işlemin hangi yönde ilerleyeceği konusunda bilgi almaktadır. 

Kredi notu düşük olan kişilerin başvuruları genel müdürlüğe aktarıldığında müdürlük tarafından bir ön eleme gerçekleştirilmekte ve direk olarak red cevabı alınmaktadır. Ancak kredi notunun kabul görür seviyede yani en az riskli müşteri grubunda olması halinde işlemler devam ettirilerek kredi talebi onaylanmaktadır.

Finansal faaliyetlerde büyük önem taşıyan kredi notları kişilerin tüm finansal faaliyetlerini, disiplinlerini ve risk analizlerini değerlendiren bir not olması sebebi ile bankalar başvurularda ön eleme olarak kredi notlarını göz önünde bulundurmaktadırlar.

Kredi Notunu Etkileyen Faktörler

Kredi notlarının oluşmasına ve yükselmesine neden olan olumlu çalışma politikaları ve düzenli ödeme alışkanlıklarının yanı sıra ödeme disiplinindeki aksaklıklar ve mevcut borç bakiyeleri kredi notu üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Bu olumsuz etkiler ise kredi notunda düşüş olarak kendini göstermektedir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi acil finansman arayışlarında yapılan başvurularda tüketicilerin başvuruları olumlu ya da olumsuz yanıtlanmaktadır. Olumsuz başvuru yanıtlarının en önemli etkeni ise düşük kredi puanıdır. Bu noktada da pek çok tüketici Kredi Notu Neden Düşer sorusuna yanıt aramaktadır.

Kredi Notunu Düşüren Faktörler

Kredi Notu Neden Düşer konu başlığı içerisinde ilk ifade edilmesi gereken faktörler içerisinde olumsuz ve negatif finansal çalışmalar bulunmaktadır. Kredi notları genellikle finansal faaliyetlerinde mevcut borçların vadesi içerisinde ödeme yapılmadığında, sürekli olarak gecikmeli ödemelerde bulunulmasında, yasal işlemlere takıldığında, çoklu kredi kullanıldığında ve toplam kullanılan kredi kartı sayısının fazla olduğu durumlarda düşüş gösterebilmektedir. Tabi ki bu maddeler kredi notunu direk olarak olumsuz yönde etkileyen ve hızlı bir şekilde düşmesine sebep olan unsurlar olarak ele alınmaktadır. Bu maddelere uyumluluk gösteren kişilerin kredi notlarında düşüş gözükmesi şaşırtıcı olmamaktadır. 

Vadesi gecikmiş ve düzensiz yapılan ödemeler bankalar tarafından en önemli risk profilini oluşturmaktadır. Bankalar vermiş oldukları kredilerin ödemelerinin zamanında ve düzenli yapılması durumunu göz önünde bulundurması ve kredi borcunun ödemelerini garanti altına alabilmesi için öncelik olarak bu hususa dikkat etmektedir. Ayrıca hangi banka ile çalışılıyor olursa olsun diğer bankalar da bu faaliyetleri ve ödeme disiplinlerini inceleyerek bir ön fikir edinmektedir. Bu nedenle hangi bankalar ile çalışıldığı değil, önemli olan nasıl ve ne şekilde ödeme faaliyetlerinin olduğudur. 

Kullanılan krediler, mevcut borçlar, geçmiş dönem kullanılan kredi tutarı, kredilerin ödemeleri, toplam kullanılan kredi miktarı, kullanılan kredi kartları ve bu kartların ekstre ödemeleri gibi pek çok etkenin rol aldığı kredi notu puanlamasında özellikle kişilerin kredi ve kredi kartı borçlarının zamanında ödenmesi oldukça önemlidir. Unutulmaması gerekir ki düşen kredi notu düzenli ödemeler sonrasında özellikle kredi kartı ekstrelerinin net borcunun ödenmesi ile hızla yükselişe geçecektir. Ancak bankalar ile olan çalışmalara aktif olarak devam etmek ve kara listeye düşmemek adına ödemelerin düzenliliğine dikkat edilmesi ve kredibilite profilinin olumsuz etkilenmemesine özen göstermek gerekmektedir. 

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.