KOSGEB Faizsiz Kredi

KOSGEB 3 Yıl Geri Ödemesiz Faizsiz Kredi

KOSGEB idari başkanlığı tarafından ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanabilmesinde KOBİ’lerin etkinliklerini ve paylarını arttırmak; sektör içerisinde rekabet güçlerini ve rekabet düzeylerini yükseltmek, ülkedeki ihracat paylarının arttırılmasını sağlamak, ekonomik gelişmeler çerçevesinde sanayideki entegrasyonu gerçekleştirmek, Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilikleri geliştirmek amacı ile yürütülen destek programları dahilinde KOSGeB Faizsiz Kredi seçenekleri sunmaktadır.

KOSGEB Faizsiz Kredi destek programları işletmelere bankalar tarafından kullandırılacak makine, teçhizat, malzeme ve işletme kredilerinin faiz ya da kar payı giderlerinin belirli bir kısmının KOSGEB tarafından karşılanması amacı ile verilmektedir. Belirli kriterler dahilinde verilen bu faizsiz kredi seçenekleri bütçe olanakları sınırlı olarak belirli bir program dahilinde ve kurumsal yetkinliklerin geliştirilmesi, arttırılması ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek amacı ile desteklemektedir.

3 Yıl Geri Ödemesiz KOSGEB Esnaf Kredisi

İşletmelerin desteklenmesine yönelik olarak verilen KOSGEB Faizsiz Kredi, esnaflara 5 milyar bütçe ile destek paketinde sunulmaktadır. Ortalama olarak 130 bin işletmenin faydalanarak sektör içerisindeki rekabet güçlerini ve düzeylerini yükselteceği hedeflenen bu destek paketi mikro işletmeler için 30.000 TL, küçük işletmeler için 75.000 TL şeklinde 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz olarak sunulmaktadır.

Faizsiz KOSGEB Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

2021 yılı itibari ile tüm esnafların dikkatini çeken KOSGEB Faizsiz Kredi destek paketi başvuruları 3 Mayıs itibari ile işleme alınmaktadır. Yeni pandemi destek paketi ile beraber açıklanan başvurular küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacının yanı sıra pandemi nedeni ile gelir kaybı yaşamış, nakit akışı düzensizleşmiş ve zarara uğramış ancak istihdamını korumaya devam eden imalat sektöründe faaliyetlerini sürdürmeye devam eden mikro ve küçük işletmeleri kapsamaktadır.

KOSGEB Faizsiz Kredi başvuruları imalat sektöründe ve teknoloji alanında faaliyet göstermeye devam eden mikro ve küçük ölçekli işletme sahipleri tarafından kolayca gerçekleştirilebilmektedir. E-Devlet üzerinden giriş yapılarak KOSGEB aracılığı ile kolaylıkla başvuru yapılabilmektedir.

Faizsiz KOSGEB Kredisi Yararlanma Kriterleri

Pandemi destek paketi ile birlikte açıklanan ve 5 milyar program bütçesine sahip olan KOSGEB Faizsiz Kredi seçeneğine yapılacak başvuru öncesinde destek programından yararlanma kriterlerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu kriterler dahilinde orta ve küçük ölçekli işletmelerin pandemi öncesinde de faal olması, istihdamını muhafaza etmesi, pandemi nedeni ile gelir kaybına uğramış olması ve nakit akışının bozulmuş olması gerektiğinin altı çizilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra imalat ve üretim sektöründe olmak, bilgisayar/programlama ve bilimsel AR-GE sektöründe olma şartları da yararlanma kriterleri içerisindedir. 2017 yılından önce kurulmuş olan ve yenilikçi faaliyetlerde yer alan işletmelere ilave destek paketi de sunulmaktadır. Bu ilave destek paketi 25.000 TL’dir.

KOSGEB Faizsiz Kredi Ödeme Koşulları

3 yıl ertelemeli KOSGEB kredisi olarak adlandırılan faizsiz kredinin geri ödemeleri 2024 yılından itibaren 4’er aylık dönemler halinde 6 taksitli olarak yapılmaktadır. Pandemiden sonra KDV beyannamesi üzerinden yüzde %25 oranında gelir kaybı olan işletmelere faizsiz ve geri ödemesiz kredi seçeneği sunulurken aynı zamanda teminat da istenmemektedir.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.